Zajęcia rozwijające umiejętności dla uczniów klas II

 

Zajęcia rozwijające umiejętności dla uczniów klas II

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. Praca na zajęciach prowadzona jest w grupach zależnie od potrzeb. Celem tych zajęć jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności uczniów przez realizowanie ćwiczeń dodatkowych zawierających treści ponadpodstawowe czy przygotowywanie do konkursów. Udział w tych zajęciach stwarza uczniom możliwość rozwijania zainteresowań, zdolności poprzez aktywne działanie i sprzyja kształtowaniu umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.

Zajęcia umożliwiają dzieciom wyzwolenie aktywności twórczej, gromadzenie doświadczeń i przeżyć estetycznych, artystycznych i społecznych. Rozwijają wyobraźnię dziecka i jego kreatywność. Wpływają na rozwój jego osobowości, umożliwiają wypowiedź w różnych rodzajach ekspresji.

 

 

Formularz zgłoszeniowy