Zajęcia rozwijające umiejętności dla uczniów klas III

 

Zajęcia rozwijające umiejętności dla uczniów klas III

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy III szkoły podstawowej. Celem zajęć jest doskonalenie techniki płynnego, globalnego czytania oraz umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, kształcenie umiejętności pisania spójnych, logicznych tekstów i opowiadań, utrwalenie poznanych zasad ortograficznych, rozwijanie zdolności matematyczno-logicznych, ćwiczenie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym, przygotowanie uczniów zdolnych do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności, przygotowanie uczniów chętnych do różnorodnych konkursów.

Spotykamy się raz w tygodniu, aby podczas wspólnej godzinnej zabawy utrwalać i rozwijać umiejętności szkolne i nie tylko. Zajęcia mają charakter naprzemienny. Raz dotyczyć będą edukacji polonistycznej następnym razem dotyczą edukacji matematycznej.

 

 

Formularz zgłoszeniowy